• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Kdo je to A.T.A.P. CZ s.r.o.?

A.T.A.P. CZ s.r.o. jako jediná vzdělávací společnost v ČR přináší ucelený systém firemní diagnostiky, školení a koučování, postavený na prověřených principech psychologie zvládání života. Inspirujeme se prastarou moudrostí Buddhova učení. Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

Ověřili jsme si, že nejlepší podnikatelské postupy i zásady bdělého businessu směřují k témuž: k pragmatickému rozhodování a realizaci kroků vedoucích k ekonomickému růstu a ke globální odpovědnosti.

Vycházíme ze zkušenosti, že poznání vlastní mysli a jejích mechanismů je předpokladem sebeovládání, vedení lidí i dosažení úspěchu v podnikání. Proto obohacujeme naše školení o rozvoj emoční inteligence, intuice, kreativní metody řešení problémů, posilování sebedůvěry i synergie uvnitř týmu, kvalitativní time management a prastaré techniky Buddhova učení.


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.