• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Videoanketa

  • Chcete lépe motivovat svůj tým?
  • Chybí vám elán a nadšení vašich lidí?
  • Potřebujete skutečně řešit problémy ve firmě a zvýšit angažovanost zaměstnanců?

Co to je videoanketa?

Videoanketa je film. Film na kterém promlouvají k určitému tématu lidé, kteří se v praxi třeba ani moc nepotkávají. Ve videoanketě zazní názor obchodníků z terénu, lidí z výroby, řidičů, administrativních pracovníků i nejvyššího managementu. Na relativně malém prostoru se setká maximum konstruktivních názorů na věc. Často už jen proces natáčení a přípravy videoankety urychlí řešení problému, či tématu. Lidé o námětu přemýšlí, hledají stanovisko. A tím se startují změny a proměny.


Přínosy videoankety:

Videoanketa přispívá k řešení specifických problémů ve firmě (např. špatná komunikace, fluktuace, nespolupráce různých oddělení). Videoanketa zvyšuje motivaci lidí („můžeme si říct svoje, není to o nás bez nás“). S pomocí videoankety lze účinně rozvíjet vnitrofiremní dialog. Videoanketa zvyšuje loajalitu zaměstnanců s organizací („někdo se o nás zajímá, o naše potřeby, motivy, přání, ale i strasti a bolesti..“)


Videoankety z naší nabídky:

  • Naše firma – celkový pohled na naší organizaci (kdo jsme, kam směřujeme, jak žijeme)
  • Mluviti stříbro, mlčeti zlato – pohled na naše komunikační (zlo)zvyky, návyky, porady a setkání
  • Jeden den managera – anketa zaměřená na rozbor managerských dovedností. Mapuje jeden den managera a přirozené reakce okolí na jeho činnost.
  • Hledá se řešení – anketa zaměřená na hledání řešení a diskusi o řešení specifického firemního problému (např. fluktuace).
  • Organizační kultura – anketa mapuje konkrétní organizační kulturu klienta, hledá silné i slabé stránky této kultury.

zadej poptávku


Na tvorbě videoanket exkluzivně spolupracujeme s http://www.workrelations.eu/


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.