• ATAP – diagnostika – školení – koučování

  • ATAP – Učíme principům úspěchu a moudrému zvládání života (mindful solutions).

  • ATAP – Úspěch s radostí!

Co to je 360° zpětná vazba?

360° zpětná vazba je velice efektivní metoda pro podporu komunikace v jednotlivých týmech a pro utváření firemní kultury. Hodnocené osoby se dozvídají více o rozdílu mezi tím, jak se vidím sami a jak je vidí ti druzí.


Přínosy 360° zpětné vazby:

360° zpětná vazba dává HR sekci společnosti materiál pro pomoc nastavování kariérních plánů. Hodnocení pracovníci dostávají spolehlivou zpětnou vazbu týkající se různých oblastí svého výkonu nebo přístupu.


Co vám nabízíme?

Pomůžeme vám vytvořit atmosféru bezpečí a usnadníme hodnoceným osobám přijetí zpětné vazby.

Sběr dat obvykle řešíme elegantním způsobem přes webové rozhraní v zabezpečeném protokolu bez možnosti úniku a zneužití informací.

Samotná 360° zpětná vazba je zakončena předáním závěrečných zpráv hodnoceným osobám a HR sekci společnosti. Implementace metody však obvykle otevírá sérii plodných koučovacích rozhovorů, v nichž manažeři pro svůj růst stanovují vlastní rozvojové cíle.


zadej poptávku


Copyright: A.T.A.P. CZ s.r.o., 2009. Všechna práva vyhrazena.